Tarieven – Huisartsenpraktijk Vermeulen – Dussen
Vrijheidsplein 3 4271 AW Dussen Tel:0416-391250

Tarieven

U betaalt zelf de eigen bijdrage

Krijgt u medicijnen voorgeschreven door uw (huis)arts? Dan worden die meestal vergoed uit uw basiszorgverzekering. Soms wordt de medicatie niet vergoed. U betaalt deze eigen bijdrage direct bij het afhalen van de medicijnen.

Goed om te weten bij het betalen van de eigen bijdrage

  • U kunt bij ons pinnen.
  • U krijgt van ons altijd een betalingsbewijs of een factuur mee.
  • Als u gebruik maakt van onze bezorger, betaalt u direct bij hem contant.

Welke zorgkosten worden wel en niet vergoed?

In uw zorgpolis staat precies wat uw zorgverzekeraar wel en niet vergoed. In 2022 is het eigen risico, net als in 2021, € 385. Heeft u voor minder dan € 385 aan zorgkosten? Dan worden deze kosten niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook zelf de kosten van de eigen bijdrage en van medicijnen die niet preferent zijn.

U betaalt zelf medicijnen die niet preferent zijn

In de meeste gevallen vergoedt de zorgverzekeraar 1 merk van hetzelfde soort medicijn. Dit is het preferente merk.
Gebruikt u liever een ander merk Is er geen sprake van een medische noodzaak en wilt u toch een ander merk dan wordt vergoed door de verzekeraar? Dan moet u medicijnen van dit merk zelf betalen.

Bijna alle verrichtingen van onze huisartsenpraktijk zijn voor u gratis. Wij declareren rechtstreeks bij uw verzekeraar. De huisartsenzorg valt buiten het wettelijk verplicht eigen risico. Uw eigen risico wordt dan ook niet aangesproken als u ons bezoekt. Wel dient u er rekening mee te houden dat evt. vervolgonderzoeken in het ziekenhuis wel onder de eigen risico regeling vallen.

Ook keuringen waaronder de rijbewijskeuring vallen buiten de verzekering.

Wij volgen de tarieven zoals geadviseerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Nederlandse Zorgautoriteit.